repost

BÁO CÁO THÔNG TIN KHÔNG AN TOÀN

Gửi cho chúng tôi thông tin trang web, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản facebook, địa chỉ email không an toàn mà bạn biết.

THÔNG TIN NGƯỜI BÁO CÁO

Trong một số trường hợp, chúng tôi cần liên hệ với bạn để xác nhận thông tin cũng như hỗ trợ. Chính vì vậy chúng tôi cần thông tin của bạn để có thể liên hệ trong các trường hợp cần thiết.

THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Bạn đồng ý rằng bài báo cáo của bạn sẽ được chia sẻ thông tin cho các tổ chức, cá nhân khác, mục đích để ngăn chặn lừa đảo tái diễn

2. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu như bạn truyền bá các thông tin sai lệch và phỉ báng người khác. Khi cần, bạn phải có trách nhiệm tham gia vào quá trình xác minh để chứng thực vụ lừa đảo

3. Bạn đồng ý nhận thông tin về việc nếu bên lừa đảo yêu cầu xóa bài và cam kết giải quyết, đền bù thiệt hại.

4. Bạn đồng ý nhận thông tin (SMS, email, v.v.) từ VietNamAnToan.

5. Bạn đồng ý rằng VietNamAnToan được phép tiếp quản thông tin của người viết bài báo cáo lừa đảo và kẻ gian, bao gồm thông tin cá nhân (tên, số điện thoại, số tài khoản, ID, v.v.) để hỗ trợ ngăn chặn sự tái diễn hành vì lừa đảo, cũng như khắc phục thiệt hại cho nạn nhân. Khi bạn vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, bạn có thể bị phạt. Khi bạn làm tổn hại đến uy tín của người khác bằng cách vu khống qua hệ thống mạng thông tin. Khi bạn viết bài báo cáo do có tư thù cá nhân và mục đích xấu khác. Đây có thể được coi là hành vi phỉ báng, vu khống và cản trở hoạt động kinh doanh. Theo đó bạn có thể bị phạt cả về án dân sự và hình sự.

Điều khoản sử dụng *

Bạn mặc định đồng ý với các điều khoản trên khi gửi báo cáo cho chúng tôi

GỬI BÁO CÁO