CHÍNH SÁCH BẢO MẬT?

VietNamAnToan.com (chúng tôi) là tổ hợp các dịch vụ bao gồm website, tiện ích mở rộng (extension), app mobile và các tài khoản mạng xã hội nhằm mục đích cảnh báo, nâng cao kiến thức về an toàn trên không gian mạng và phần nào bảo về người dùng khỏi các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay.

Chính sách bảo mật nhằm giúp cho người dùng nhận thức được đầy đủ về dữ liệu mà chúng tôi thu thập, cách dữ liệu được lưu trữ, sử dụng và chia sẻ cũng như quyền của người dùng liên quan đến những dữ liệu của mình. Chúng tôi tôn trọng các quyền riêng tư của người dùng, đồng thời chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng đọc và làm quen với Chính sách bảo mật này để có thể hiểu về các quyền và cách bảo vệ.

Bằng cách cài đặt bất kỳ Sản phẩm nào của chúng tôi và / hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, bạn chấp nhận việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi cá nhân của bạn theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

NẾU BẠN PHẢN ĐỐI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ TỪNG SỬ DỤNG BẠN CÓ THỂ XOÁ TOÀN BỘ THÔNG TIN LIÊN QUAN BẰNG CÁCH XOÁ TÀI KHOẢN, BẰNG CÁCH NÀY, TOÀN BỘ THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC XOÁ VĨNH VIỄN HỎI HỆ THÔNG CỦA CHÚNG TÔI.

I. NHỮNG DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP.

Chúng tôi không chủ đích thu thập thông tin cá nhân của bạn. Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 1. Địa chỉ email, tên hiển thị và avatar của bạn. Thông tin này được thu thập khi bạn sử dụng tính năng login của chúng tôi. Việc này giúp định danh tài khoản của bạn.
 2. Các trang web truy cập: Chúng tôi lấy thông tin các trang web bạn truy cập để kiểm tra độ an toàn và đưa ra cảnh báo cho bạn nếu trang web có nhưng nội dung không an toàn hoặc được cảnh báo từ cộng đồng. Chúng tôi chỉ lấy liên kết truy cập điều đó bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ không biết bạn truy cập những trang web nào. Thứ chúng tôi biết chỉ là những liên kết đơn thuần. Thông tin này được gọi là thông tin phi cá nhân (là thông tin ẩn danh, được tổng hợp hoặc không được xác định danh tính, không được thu thập cùng nhau hoặc được chúng tôi liên kết với thông tin các nhân người dùng)
 3. Các thông bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng như: Báo cáo không an toàn được bạn gửi đến chúng tôi.
 4. Chúng tôi thu thập số liệu thống kê các tính năng của các sản phẩm chúng tôi cung cấp để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm

II. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO.

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ hoặc về người dùng cho mục đích phân tích, hoạt động và kinh doanh theo những cách sau:

 • Để cung cấp và vận hành Dịch vụ cho cộng đồng người dùng của chúng tôi, bao gồm việc hiển thị dữ liệu an toàn và danh tiếng về các trang web bạn truy cập;
 • Để phát triển và cải thiện hơn nữa chức năng cũng như tính năng của các sản phẩm.
 • Để phân tích cách bạn tương tác với sản phẩm, bao gồm theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động.
 • Theo Thông tin hỗ trợ khách hàng, để hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật của chúng tôi, để trả lời các thắc mắc của người dùng và thông báo cho người dùng của chúng tôi về các cập nhật và khuyến mãi.
 • Để thực thi các Điều khoản Sử dụng, để ngăn chặn việc người dùng sử dụng sai Dịch vụ và các hoạt động trái pháp luật, và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào trong trường hợp có tranh chấp về việc sử dụng Dịch vụ.
 • Để tuân thủ mọi luật, quy định hiện hành hoặc yêu cầu từ các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan pháp luật.

III. CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐÃ THU THẬP.

Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân hoặc Thông tin Phi Cá nhân của bạn với các bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp sau:

 1. Nội dung do người dùng tạo: Chúng tôi chia sẻ nội dung do người dùng tạo ra phù hợp với mục đích chia sẻ của người dùng.
 2. Yêu cầu pháp lý: Chỉ trong phạm vi cần thiết để tuân thủ luật, quy định hiện hành hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 3. Thực thi chính sách: Trong phạm vi hợp lý cần thiết để thực thi Chính sách bảo mật hoặc Điều khoản sử dụng của chúng tôi, bao gồm việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong đó, hoặc để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, thực tế hoặc bị nghi ngờ, hay các vi phạm bảo mật.
 4. Bảo vệ Quyền và Bảo vệ Khiếu nại Hợp pháp: Trong phạm vi hợp lý cần thiết để thực hiện các quyền của chúng tôi, để bảo vệ trước các khiếu nại hoặc hành động pháp lý chống lại chúng tôi, hoặc bảo vệ sự an toàn, quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 5. Giao dịch công ty: Trong trường hợp có giao dịch công ty (ví dụ: bán một phần quan trọng của dự án của chúng tôi hoặc sáp nhập hay hợp nhất với một pháp nhân khác), bao gồm cả trong quá trình thương lượng về giao dịch đó. Chúng tôi sẽ cố gắng yêu cầu pháp nhân đạt được hoặc giữ lại các quyền và nghĩa vụ như đã được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

IV. COOKIE VÀ CÔNG CỤ BÊN THỨ BA.

Khi bạn sử dụng Trang web, chúng tôi có thể sử dụng cookie để cho phép chúng tôi nhận dạng bạn. “Cookie” là một tệp văn bản nhỏ nằm trong thư mục trình duyệt mà trang web chỉ định và lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn đang xem một trang web. Việc sử dụng cookie là một thông lệ tiêu chuẩn và chúng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả, cho phép kích hoạt tự động các tính năng nhất định, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và làm cho tương tác giữa bạn và các dịch vụ như của chúng tôi nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng nội dung của bên thứ ba (ví dụ: www.youtube.com), các công cụ của bên thứ ba (ví dụ: www.google.com/analytics/) hoặc các thông tin được nhúng từ các mạng xã hội (ví dụ: www.facebook.com). Các bên thứ ba này có thể sử dụng và lưu trữ cookie của riêng họ trên thiết bị của bạn, có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm Thông tin cá nhân, tuân theo các thực tiễn về quyền riêng tư của họ. Các cookie này có thể thu thập thông tin như tần suất người dùng truy cập trang web của chúng tôi, người dùng truy cập trang nào và khi nào.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics để cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi không kết hợp thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng Google Analytics với bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn.

Bạn có thể gỡ bỏ Cookie bằng cách làm theo các hướng dẫn trên thiết bị để cài đặt các tùy chọn của bạn. Cookie của chúng tôi không cho phép bất kỳ quyền truy cập hoặc kiểm tra thông tin khác trên máy tính của bạn. Nếu bạn muốn được thông báo khi chúng được thiết lập, bạn có thể cài đặt trình duyệt web của mình để cung cấp các thông báo như vậy.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN DO NỘI DUNG MÌNH TẠO RA

Mọi Nội dung do Người dùng Tạo do bạn cung cấp, bao gồm bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn hoặc Thông tin Cá nhân của bên thứ ba có trong đó (bao gồm nhận xét, đề xuất, hình ảnh hoặc nội dung khác), có thể được bảo vệ dữ liệu, sở hữu trí tuệ và các luật cùng với quy định khác, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật và quy định đó đối với Nội dung do người dùng tạo. Khi bao gồm Thông tin cá nhân của bạn hoặc Thông tin cá nhân của người khác trong bất kỳ Nội dung do người dùng tạo do bạn cung cấp, chúng tôi yêu cầu bạn thực hiện cẩn thận và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tiết lộ và sử dụng thông tin đó cũng như bảo vệ quyền của các bên thứ ba đó. Bạn thừa nhận và, nếu có liên quan, đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát Nội dung do người dùng tạo và có thể xóa bất kỳ phần nào trong đó theo quyết định riêng của chúng tôi.

VI. LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu được thu thập theo Chính sách Bảo mật này khi nó cần thiết để thực hiện và hỗ trợ các mục đích hoạt động và kinh doanh của chúng tôi như được mô tả ở đây, hay để tuân thủ bất kỳ đòi hỏi hoặc yêu cầu pháp lý hiện hành nào như được nêu ở đây. Đối với Thông tin Phi Cá nhân, chúng tôi có thể chọn lưu giữ thông tin đó trong một khoảng thời gian dài hơn.

Mặc dù có những rủi ro cố hữu liên quan đến tất cả việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây và các rủi ro bảo mật khác áp dụng cho dữ liệu được lưu trữ và do đó chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, sử dụng mã hóa tiêu chuẩn ngành cùng với các công nghệ và phương pháp bảo mật, để thu thập và lưu trữ thông tin thu thập được từ bạn một cách bảo mật và an toàn.

VII. THÔNG TIN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Nếu bạn dưới 18 tuổi, hãy đảm bảo bạn đọc Chính sách quyền riêng tư này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn và đặt câu hỏi về những điều bạn không hiểu.

Trẻ em dưới 13 tuổi không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu không được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Điều đó có nghĩa là: Nếu chúng tôi biết rằng người dùng dưới 13 tuổi đã chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà không được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó.

Nếu bạn có bất kỳ lý do gì để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với chúng tôi mà không được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ [email protected]

VIII. CẬP NHẬT VÀ SỬA ĐỔI

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ đăng chính sách cập nhật trên trang web của chúng tôi https://vietnamantoan.com và khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên để được cập nhật mọi thông tin mới nhất. Lưu ý, ngày được ghi ở đầu Chính sách quyền riêng tư để xác định thời điểm những thay đổi gần đây nhất được thực hiện. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ cập nhật nào đối với Chính sách Bảo mật này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật được cập nhật và sửa đổi.